Skip to content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Esentepe Mahallesi, Ali Kaya Sok. No:3/22 Şişli/İstanbul adresinde mukim Dart Medya A.Ş. (kısaca “Dart Medya” olarak anılacaktır) tarafından hazırlanmıştır. Dart Medya tarafından kişisel verilerinizin korunmasına yönelik güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

KVKK ve ilgili mevzuat tahtında veri sorumlusu sıfatını taşıyan Dart Medya ile www. nef.com.tr web sayfası vasıtasıyla sağlanan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak; sosyal medya platformları (facebook, instagram vb.) ve çevrimiçi mecralar (sizi arayalım iletişim formu, destek merkezi, canlı destek, görüntülü görüş, vb.) üzerinden Dart Medya ile paylaştığınız ad-soyad gibi kimlik verileriniz, iletişim (telefon, adres, e-posta vb.) verileriniz, müşteri işlem ve pazarlama (seçtiğiniz ürün vb.) verileriniz ile işlem güvenliği ile ilgili (IP bilgisi vb.) verileriniz; Dart Medya tarafından söz konusu form içeriğinde belirtilen talep ve önerilerinize yanıt verilebilmesi, Dart Medya’ün ürün/proje ve hizmetleriyle ilgili olarak sizlerle iletişim kurulması amaçlarıyla işlenmektedir.

Dart Medya departmanlarınca; ürün ve/veya hizmetlerin satış öncesi, ürün / hizmet satış ve satış sonrası/ destek, üretim ve operasyon süreçlerinin (aracı kurum ve/veya aracı kurum çalışanları ile anket faaliyetleri bu kapsamda talep yönetimi, vb.) süreçleri veya pazarlama süreçlerinin ( ürün tercihlerinize göre farklı zamanlarda size sunulacak kişiye özel teklif, kampanya ve sair faydalara ilişkin tanıtım, bilgilendirme ve ticari elektronik ileti faaliyetleri gibi) yürütülmesi ve Dart Medya’ün tabi olduğu mevzuat gereğince icra etmekle yükümlü olduğu hususların icrası amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Dart Medya ile paylaşmış olduğunuz anılan kişisel verileriniz, Dart Medya iş ortakları, tedarikçilerine (ajanslar, canlı destek platformu vb. teknoloji altyapı sağlayıcıları, iletişime geçtiğiniz facebook, instagram, whatsapp vb. ilgili sosyal medya platformu veya google vb. gibi dijital platformlar) ve yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Dart Medya ya da yukarıda yer verilen aktarım yapılan üçüncü kişiler, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Yukarıda yer verilen kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bir sözleşmenin kurulmasıyla ilgili olarak gerekli olması (teklif verme ve sözleşme kurulması süreçleri açısından) (f) bendinde belirtilen veri sorumlusunun meşru menfaati ve ayrıca açık rızanız (pazarlama süreçleri açısından) hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. Kişisel Verileriniz, yukarıda zikredilen hukuki sebeplerle uyumlu olarak, ilgili hukuki sebebin iktiza ettiği (ilgilendiğiniz proje ile ilgili olarak talebiniz üzerine size belirli aralıklarla bilgilendirme yapılması gibi) süre, mevzuatta öngörülen süre ya da açık rızanız süresince KVKK ve ikincil mevzuatta öngörülen koşullarda muhafaza edilmektedir.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Dart Medya’e yazılı olarak ya da KVKK’da açıklanan diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Dart Medya olarak talebinizi mümkün olan en kısa sürede değerlendirecek ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracağız.

Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Saygılarımızla,
Dart Medya

Aylık 60.000 TL Kira Geliri

5.000.000TL'lik yatırıma
Aylık 60.000TL Gelir İmkanı
Dolar Kuruna Bağlı Kazanç
Vergisiz Kira Geliri İmkanı
En Fazla Yatırım Yapılan Ülke
DUBAI'de siz de yerinizi alın!